Včely – stavební pudS rozkvětem ovocných stromů, někdy už i dříve, začínají včelstva, která se dobře rozvíjejí, se stavbou plástů. Říkáme, že se probudil stavební pud. Napřed dostavují včely nehotové rohy plástů voskem barvy hnědavé nebo špinavě bílé, postupně pak začínají stavět krásné sněhobílé plásty.

Probuzení stavebního pudu je vázáno na tyto podmínky:

a) na potřebu dalších plástů pro plod, med a pyl
b) na teplo
c) na větší přínosy sladiny (nektaru)
d) na sílu včelstva, jeho dobrý rozvoj a tím na dostatek včel ve stáří, kdy je schopna činnosti žláza vosková, tj. včel ve stáří 12 – 18 dní

První tři podmínky jsou za příznivého počasí v květu ovocných stromů splněny. Potřeba plástů je dána rozvojem včelstva i snůškou. Ta sama je podmínkou probuzení stavebního pudu tak jako teplo, které rovněž za příznivého počasí je. V úlu pak o ně pečujeme uteplením a rozvážným rozšiřováním plodiště.

Včelstva se slabým rozvojem však nestavějí. Tady není splněna čtvrtá podmínka: síla včelstva. Včelstvo má málo včel schopných stavby. Zkušení včelaři říkávají, že včelstvo, které není schopno začít se stavbou v květu jabloní, nedá už týž rok valný užitek. Je to zplna odůvodněné. Nemá-li včelstvo v době květu jabloní dost stavitelek, nebude mít v hlavní snůšce, která přichází o několik dní později, dost létavek, které by snůšky využili.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: