Trvalky kvetoucí celé létoslez-trvalka-leto

Sléz – Malva
Dvoubarevný sléz. Malva “Zebrina”. Prvotřídní letní květy! Kvete neúnavně celé léto. Miluje plné slunce. Může se použít také jako rostlina do nádob. Stanoviště: plné slunce – polostín. Doba kvetení: červen – září. Výška: 60 cm.
Jednoletá až vytrvalá, 10 až 100 cm dlouhá bylina. Lodyha poléhavá až vystoupavá, od báze větvená, chlupatá. Listy dlouze řapíkaté, chlupaté, ledvinovité, 3 až 5laločné, horní listy max. do 2/3 dlanitě zařezávané. Květy vyrůstají ve svazečcích v úžlabí listů, korunní lístky růžové až bílé, nejméně 2x delší nežli kalich. Kvete v VI až X.
V době starého Řecka a Říma, ale i ve středověku, byly mladé listy oblíbenou salátovou zeleninou. Obliba slézu přehlíženého byla mimo jiné zřejmě hlavní příčinou jeho masivního rozšíření po takřka celé Evropě.

krasnoocko-kvetouci

Krásnoočko – Coreopsis (Hvězdnicovité)
Název pochází z řeckých slov koris = štěnice a opsis = vzhled a vysvětluje se tím, že plod (nažka) rostlin tohoto rodu skutečně svým vzhledem připomíná štěnici.
Jsou to velmi oblíbené a rozšířené trvalky, hojně a dlouho kvetoucí, které se používají do pestrých květinových záhonů a k řezu do kytic. Jsou světlomilné, odolné proti chladu i proti suchu, celkově nenáročné. Nejlépe se však krásnoočku daří na úrodných půdách, hnojených organickými hnojivy.
Množí se semenem, ale hlavně oddělky rostlin nebo řízkováním přízemních výhonů. Řízkování provádíme časně zjara nebo na podzim.
Všechny druhy (přes 100) pocházejí se Severní Ameriky a většinou to jsou prérijní rostliny.
C. grandiflora je ze všech krásnooček nejhezčí a má největší květy. Bohužel není příliš vytrvalá. Má-li na stanovišti vydržet déle, musíme soustavně odstraňovat odkvetlé úbory, aby se rostliny nevysilovaly nasazováním semen a spíše odnožovaly. Rostlina je silně rozvětvená, s četnými výhony, vysoká 70 až 90 cm. Listy jsou velké prstovitě dělené. Květy jsou velké, o průměru až 8 cm, zlatožlutě zbarvené, na dlouhých, pevných stoncích. Hojně kvete od června do srpna. Pěstuje se především pro řez, protože dlouho vydrží ve váze a i polorozvitá poupata rozkvetou.
C. verticillata má uplně odlišný habitus. Vytváří hustý porost tenkých, slabě větvených stonků s velmi úzkými, světle zelenými listy. Je vysoká 40-60 cm. Kvete od července do srpna. Úbory jsou menší, ale ve velkém počtu, zvedají se nízko nad listy a jsou ostře žluté. Forma grandiflora kvete obzvlášť botatě a vyniká velkými květy.

gaura-trvalky

Gaura, svíčkovec – Gaura lindheimeri
Tuto rostlinu se jistě vyplatí zakoupit, pokud se vám jedná o typickou trvalkou, kvetoucí celé léto. Řadí se totiž k těm nejvíce kvetoucím trvalkám. Její kvetení startuje již v prvních slunečných a horkých dnech června a vytrvá až do podzimních dnů. Často uvidíte její trs kvést i v říjnu.
Geyser Pink je odrůda vzdušného růstu, tvořící úzké zelené listy při zemi a přibližně 70 cm vysoké, tenké ale pevné stonky s vínově načervenalými poupaty, ze kterých rozkvétají něžně růžové květy. Jejich tvar je neobvyklý – mají 4 okvětní plátky seskupené jako zaječí uši v horní polovině květu a z prostředku visí Krátké růžové tyčinky jakou fousy mrože. Takto popsané to může znít možná bizarně, ale věřte, že výsledek je dokonalý.
Gaury mají rády dobře odvodněnou půdu, která je rovnoměrně vlhká. Umísťujeme je na plné slunce. Jakmile zakoření, tak jí nevadí ani občasné sucho. Její délka a bohatost kvetení bude přímo úměrná kvalitě půdy a živin v ní obsažených. Pokud si tedy nejste jisti kvalitou půdy, tak ji raději přihnojujte běžnými hnojivy (pro podporu kvetení). Vydrží mrazy do -27 °C. Pokud ji máte vysazenou v místě, kde jsou dlouho trvající holomrazy, tak ji bohatě zamulčujte.

kakost-trvalka

Kakost – Geranium (Kakostovité)
Při jméně Geranium se mnoha lidem vybaví představat afrických geranií, tj. pelargonií, které se běžně pěstují za okny. Méně je známé, že jsou také krásné kakosty, které lze pěstovat ve volné půdě a dokonce že několik druhů patří do naší domácí flóry.
Geranium macrorrhizum – Tento krásný kakost s aromatyckámi, téměř stálezelenými listy je spolehlivou a vytrvalou ozdobou i na velmi nepříznivých stanovištích, kde se jiné rostliny už téměř nedaří.
Růžové květy jsou jen přívažek, hlavní okrasou jsou listy, na podzim krásně šarlatově vybarvené. Domovem tohoto kakostu je jižní Tyrolsko, Korutany a Jugoslávie, u nás se však všude dobře přizpůsobí. Pro toho, kdo jednou dobře poznal jeho přednosti, je nepostradatelný. Uplatní se především ve velkých parcích, zvláště městských, jako podrost pod vysokými stromy, v rozlehlejších skalkách a jako podklad v moderních volně vysazovaných perenových skupinách. Množí se velmi snadno dělením.

rozrazil-cele-leto

Rozrazil – Veronica (Krtičníkovité)
Původ názvu je nejistý. Rod má přes 150 druhů rostoucích v mírných a chladnějších oblastech. Jsou to jednoleté i vytrvalé byliny velmi rozdílného charakteru a vzhledu. Nízké a plazivé druhy se uplatňují především ve skalkách a na suchých zídkách.
Vyšší druhy rozrazilu jsou vhodné do smíšených záhonů, volných přírodních skupin a na okraje vodních partií. Většina druhů kvete modře, proto se uplatňují v sousedství bíle nebo žlutě kvetoucích trvalek, které mají mít vzrůst buď nižší nebo mnohem vyšší, aby se zvýšil celkový estetický účinek.
V. longifolia je nejvyšší z rozrazilů, dosahuje výšky 80 až 100 cm. Nejlépe se mu daří ve vlhčích, propustných půdách, na slunci i v polostínu. Vzpřímené, málo větvené stonky mají kopinaté listy s ostře pilovitými okraji. Kvete v červnu až srpnu modrofialovými květy sestavenými v dlouhých klasech.

trvalky-kvetouci-cele-leto

Mydlice – Saponaria (Silenkovité)
Název je odvozen z latinského slova sapo = mýdlo, protože oddenky a kořeny obsahují pěnivý saponin.
Je to efektní rostlina, vhodná do skupinových výsadeb, kamenných zídek i k řezu. Vytváří nízké zelené drny. Je světlomilná, nenáročná, nejlépe roste v kyprých hlinitopísčitých půdách.
Množí se dělením trsu, původní druhy i semenem.
Rod má asi 30 druhů jednoletých, dvouletých a vytrvalých bylin, rozšířených ve Středomoří a v horských oblastech Evropy a Asie. Pro zahrady mají význam hlavně dva vytrvalé druhy.
Saponaria officinalis je 50-70 cm vysoká trvalka s přímými, vystoupavými olistěnými lodyhami a s plazivým, rozvětveným oddenkem. Listy jsou vstřícné, přisedlé, podlouhlé. Kvete v červnu až srpnu. Světle růžové květy mají trubkovitý kalich, jsou pravidelné, pětičetné, na krátkých stopkách, shromážděné v bohatém květenství. Jsou vonné.
Původní druh s jednoduchými květy roste i u nás volně v přírodě. Pro zahradní pěstování je vhodnější plnokvětá odrůda.

Krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata)
Nízká, hustě jemně větvená trvalka. Listy jsou vstřícné, dělené v stejně dlouhé niťovité úkrojky. Četné úbory jsou menší, 4 cm v průměru, čistě světle žluté. Kvete od června do podzimu. Pochází ze Severní Ameriky. Na stanoviště ani na ošetření není náročná.
C. verticillata grandiflora s většími úbory je jedna z nejlepších trvalek pro rabata. Velmi dlouho kvete.
Vysazuje se na rabata a do smíšených skupin, kde kvete celé léto. Do sousedství jsou vhodné Campanula carpatica, Platycodon grandiflorum, Nepeta faasenii, Delphinium grandiflorum, Salvia a jiné modře kvetoucí druhy. K řezu se nehodí.

Trvalky kvetoucí v plném létě

Obdobím plného léta rozumíme červenec a srpen, i když samozřejmě nemusí nastat přesně 1. července. Mnohé trvalky časného léta mohou kvést ještě počátkem tohoto období – jestliže jim přeje počasí, jsou-li dobře přihnojené anebo z různých důvodů začaly kvést pozdějí. Všeobecně lze říci, že trvalka kvete, podle druhu, odrůdy a podmínek prostředí, asi 10 až 30 dnů. Mnohé trvalky plného léta jsou vysoké, s květy obvykle sdruženými v květenstvích na konci olistěných stonků. Pouze v první růstové fázi rostliny čerpají z vlastních zásob, ale brzy získávají všechny živiny přímo z půdy. Pupeny a poupata pro další rok zakládají již v předjaří, takže v době květu již mnohé z nich ukončily vývoj. Délka jejich kvetení a krása květů jsou závislé na mnoha faktorech a bývají více ovlivněny povětrnostními podmínkami než trvalky kvetoucí raně. Horké a suché počasí i ostré větry dokážou neuvěřitelně zkrátit toto vrcholné období každé rostliny. Trsy pak nedosahují obvyklé velikosti, zbarvení bývá méně intenzivní a našedlé. Dobře udržované porosty, které se průběžně ošetřují a od začátku důkladně zalévají, jsou odolnější a vliv sucha na nich není tak patrný. Důsledkům deštivého a chladného počasí nebo bouřek většinou nelze nijak zabránit. Nepříznivé působení přílišných dešťů a bouřkových srážek se jen umocňuje, jsou-li rostliny již předem oslabené hustou výsadbou, zastíněním, nedostatkem živin a vláhy. Škodám způsobeným špatným počasím můžeme předcházet správnou výsadbou a dobrým ošetřováním. Vysoké druhy je vhodné pevně přivázat k opoře. Odkvetlá květenství včas odstraňujeme, aby se rostliny nevysilovaly tvorbou semen a aby se zabránilo vysemenění.
Mnoho trvalek plného léta mívá květy žlutých odstínů, takže může docházet k určité jednotvárnosti, nevěnujeme-li patřičnou pozornost výběru druhů.


Napište komentářDalší kategorie: