Články z kategorie ‘pěstování obilí’ • Pěstování obilí po staru versus moderní doba

 • Pěstování obilí po staru versus moderní doba

  29.05.2014

  Stará doba:

  Vezmete koně a po sklizni podmítnete pole a pak na podmítku rozvezete krásně uleželý hnůj… čtyři fory po míře.
  Kupky rozhážete na tenko vidlema a hned druhý den zaořete na hluboko. Oraná půda krásně voní, času nebude nazbyt, zrní chce do hlíny. Po dešti oraniště rozvláčíte, dvakrát do kříže a pak zasijete zrní z ruky na široko. Další den zavláčíte rahnem s březovýma metličkama a budete se modlit, aby zapršelo. Když nezaprší, zaválíte vše válem a budete pokračovat v modlitbách.
  Krásně vzešlý ozim budete hlídat před ptáky, před škůdci a celou zimu se budete třást, aby jej nezahubila pohroma, jako sněť, nebo plíseň sněžná.
  Na jaře budete pilně močůvkovat v modřínové voznice a plet, jak to jen výška obilí dovolí.
  S naklepanou obilnou kosou budete vyhlížet čas žní. Radostně budete házet celé mandele snopů na vůz a pohunci budou pilně skládat ve stodole u mlatu.
  Po práci, tzn na podzim se chopíte cepu a s podruhy budete pilně klapat a výmlatek pilně ve větru pálat, aby se oddělilo zrno od plev. Pak se zrní , jako perly odveze k mlynářovi a poručí se rozličné dílo mlynářské. Kroupy, krupky, mouka černá i vejražková, bíla pro šestinedělky a na památky.
  Vše uložíte na špýcharu do truhel a budete čekat, až selka zadělá kváskem těsto a upeče v roztopené peci ten BOŽÍ DAR, na kterém bude křížek, na znamení díků.
  To byl boží dar.

  Moderní doba:

  Strniště po plodině je postříkáno totálním herbicidem.Za čtrnáct dnů po postřiku vyráží na pole
  traktor řízený strojníkem, začne orat osmiradličným pluhem a zorá silou 350 koní lán za jednu směnu, zcela naváděn gps počítačem.
  Týž den do oraniště vjede secí stroj s rotačním kypřičem a zasije mořené obilí. vzápětí po secím stroji vyrazí postřikovač se systémovým herbicidem proti dvvouděložným rostlinám.
  Po vzejití se nnadávkuje rozmetadlem umělých hnojiv základní dávka hnojiv, tzn npk dle gps map úrodnosti. Provede se postřik prevence proti plísni šedé a sněžné, proti snětím a proti škůdcům.
  Po přezimování se provede postřik syntetickým hnojivem DAM a pak už jen před sklizní desikátorem, což je totální herbicid k synchronizaci zralosti. Při sklizni se účastní kombajny, řízené gps navigací a naváděné do pokosu radarem. Odvoz do sil je rychlý a v sile proběhne před uskladněním přčištění a ošetření postřikem aerosolním přípravkem proti skládkovým chorobám a škůdcům.
  V mlýně, kdesi v polsku se zrní umele a přes mosambik se mouka reexportuje do česka, kde si pekař zakoupí pro svoji strojní pekárnu řízenou počítačem mouku.
  nejedná se o boží dar, pouze technologický produkt.Tady nemá bůh, ani jeho dary místo. leda bys ho někde naprogramoval……