Články z kategorie ‘pěstování malin’ • Maliny a jich pěstování

 • Maliny a jich pěstování

  02.06.2014

  Vše, co si vsadíte do své zahrádky, musíte ošetřovat, abyste docílil očekávaných výsledků, jen malin si nikdo v mnohých zahrádkách nevšímá. Často slyšíme: “Že jsem vysadil maliny do zahrádky! Osázel jsem je kolem plotu a nyní mám z půl zahrady maliniště. Co s nimi mám dělat? Mám maliny tak husté, že to raději všechno vyhodím.” To jsou bolesti zahrádkářů.

  Milý zahrádkáři, podívej se do vzorné zahrádky vzorného zahrádkáře a slyš jeho radu:

  Maliny se svými téměř vodorovnými kořeny se rozrůstají daleko od původního stanoviště a poněvadž z kořenů se tvoří nové výhony, zaplevelí pozemek daleko široko. Dobře musíte volit místo, kde chcete maliny vysázet. Maliny potřebují slunné stanoviště s dobrou, výživnou, lehčí půdou. Na příliš suchých místech rostou také, ale málo plodí.

  Nejlépe je stanovit malinám místo, někde na konci zahrady u plotu, ale je též možno sázeti je na záhony do řad. Tu musíte na obou koncích řady zatlouci do země kůl a spojit obě strany drátem, takže maliny jsou zabezpečeny proti větrům a nenaklánějí se. Je vždy dobře na každé straně takového záhonku udělati cestičku. Cestička zamezí z části rozrůstání malin. Co naní nebo za ní vyrůstá, musí se ihned vykopnout a máte po největší nepříjemnosti s rozrůstáním malin.

  Maliny je nejlépe sázeti na podzim. Jen v krajích studených a drsných na jaře.

  Dobře proryté a chlévským hnojem pohnojené rabátko máme připravené. Jakmile objednané maliny dojdou, odřízneme nalomené kořínky a před vysazením kořeny namočíme do kaše ze žluté hlíny, do které přidáme trochu kravince. Výhony malin zkrátí se o jednu třetinu až polovic celkové délky. Tak ošetřené maliny můžeme vysadit.

  Z jara jenom okopávejte a čistěte plevel. Kolem cestičky zarazte v létě na 2 m od sebe koly 1 m vysoké a na ně napněte na 50 cm od sebe drát. Takové opatření udrží maliny rovné a nebudou se naklánět na cestu.

  Teprvé druhý rok nastane vám práce se zmlazením keřů, což se dělá v únoru, březnu. Všechny staré, zaschlé výhony, jež loňského roku přinesly ovoce, vyřežem. Zaschlé výhony můžeme též vylámat na podzim po sklizni. Všechny slabé loňské výhony odstříháme, takže zbudou jen 3 – 4 nejsilnější pruty, kterým sestřihneme špičku nad prvním, dobře vyvinutým očkem.

  Ani maliny nejsou ušetřeny škůdců. A tu doba jarní je nejvhodnější pro ničení škůdců. Zduřeniny prutů, místa, v nichž se prut při větru láme, jsou způsobena dvěma škůdci, bejlomorkou a žlabatkou malínovou, jejichž larvy přezimují v hálkovitých zduřeninách. Napadené pruty musíme odstranit a spálit.

  Poněvadž maliny koření mělce, vyžadují častého hnojení, hlavně dusíkatého (chlévská mrva, síran amonný). Přes zimu pohnojte pozemek chlévskou mrvou, kterou na jaře zaryjete. V létě zalejte občas močůvkou. Tak ošetřené maliny dají dobrý užitek a nikdo nemusí na ně hubovat.