Články z kategorie ‘pěstování máku’ • Škůdce máku
 • Mák – setí, ošetřování, sklizeň
 • Mák – pěstování, odrůdy, setí, hnojení, sklizeň, výnos

 • Škůdce máku

  05.06.2014

  Ničitel máku. Jakmile se objevil květ na máku, ihned jsou v něm maličcí černí broučci. Tito broučci, jak se zdá, makovičkám neškodí. Mimo těchto jsou ve květě broučci šedí, jako vika velcí, s dlouhým rypáčkem, propichují makovice. Prosím o radu, jak tomuto hmyzu čeliti.

  Krytorypec běloskvrnný (Ceutorrhynchus maculalba) škůdce máku. Přezimovavší brouci objevují se již během vývoje kultur ještě před květem a ožírají v této době povrchové pletivo stonků a řapíků listových, čímž povstávají podélné, zaschlé, tmavší jizvy. Tento způsob žíru není rostlinám nebezpečný, stačí brouku k plnému vývoji, hlavně k dozrání pohlavních orgánů, takže již na počátku květu jsou brouci schopni klásti vajíčka. Samička klade otvorem dovnitř bělavá vajíčka v neurčitém počtu. Na makovicích objevují se hnědo-černé skvrny nebo stroupky vytvořené vytékající šťávou rostlin, která na vzduchu zasychá a černá. Vylíhlé larvy vyžírají uvnitř makovic tvořící se přepážky a hlavně mladá semena. Když dospějí, opouští makovice a kuklí se v zemi. Ochrana proti tomuto škůdci jest velice obtížná a spočívá jedině v hubení brouků, nejlépe v době kladení, když jsou většinou na kvetoucí rostlině nebo ničením larev seřezáním velmi silně napadených makovic a spalováním. Při větších plochách zdá se tento mechanický způsob hubení téměř neproveditelný a závisí spíše od kalkulace práce. Při řídce setém máku na 40 – 50 cm, jest pchůzka kulturou bez větších škod pošlapáním a polámáním možná a dle zkušeností je při intensivním sbírání tento zákrok rentabilní, uvážíme-li, že zahubením mnoha tisíc brouků zavčas ještě před vykladením vajíček, snížíme nejen intensitu napadení letošní kultury, ale zároveň také možnost většího výskytu v příštím roce. Seřezávání makovic bylo by nutno provésti v době, kdy je předpoklad, že alespoň velká většina brouků je již vykladena. Tento termín řídí se různými okolnostmi, především počasím, setbou, polohou místa, ale dá se dobře odpozorovati a kontrolovati nařezáváním a prohlížením stavu dospělosti larev. Zkoušky, při nichž použito bylo některých přípravků jedovatých nebo kontaktních, obsahujících hlavně prášek na hmyz, prokázaly, že podobné zákroky jsou nevhodné, neúčinné a naopak škodlivé, poněvadž jsme pozorovali, že zvláště práškovitý přípravek na hmyz hubil včely, které s ním v poprášených květech přišly do styku. Hubení brouků nebo larev může býti jen tehdy plně úspěšné, je-li provedeno zároveň také u jiných majitelů napadených makových kultur, dle možnosti v co nejširším okolí. Z cizích zamořených pozemků mohou brouci přelétnouti na kultury nezamořené. Dobrou službu při hubení tohoto škůdce a mnohých jemu podobných prokazují pojízdné kurníky s drůbeží, která bývá vyvezena při každé obdělávce půdy na pole. Je možné, že kukel nebude si drůbež tolik všímati, poněvadž tyto jsou obaleny hlínou a podobají se hrudkám a ujdou tak pozornosti. Je nesporné, že škůdce, hlavně v půdě žijící, proti němuž jsou technické zákroky nemožné, hubila nejvíce hrabavá pernatá zvěř, hlavně koroptve, kterých jest stále ještě málo k udržování přírodní rovnováhy.

  Mák – setí, ošetřování, sklizeň

  03.06.2014

  Tradiční potravina a olejnina příp. surovina na výrobu léčiv. Plodina historicky stará a významná. Pěstovat ho lze v nížinách i v podhůří, především v modré a bílé barvě semen (ta je atraktivní např. pro pekaře).

  Mák vyséváme nejlépe po okopaninách hnojených hnojem, do odplevelené půdy, příp. také po jetelovinách; nevhodné jsou obiloviny (zaplevelení a špatná struktura půdy jimi zanechaná). Je-li mák přesto set po obilnině, je dobré hnojit menší dávkou vyzrálého hnoje či kompostu, při vyšší dávce hnojení se však snadno vyvrací (volit polohy chráněné před prudkým větrem).

  Vzhledem k drobnému semenu je třeba připravit půdu na setí velmi jemně – zahradnicky. Po podzimní orbě na jaře vláčíme a smykujeme, aby šlo sít mělce, lehce válíme. Sejeme velmi brzy zjara (mráz mu neškodí, někde se říká že mák “potřebuje sněhovou vodu”), v březnu, mělce asi 1 – 1,5 cm hluboko, do řádků 35 – 42 cm. Nejčastější chybou při pěstování v malém i velkém je husté setí máku. Přesévání se můžeme vyhnout smícháním semen máku s jemným pískem (doporučený poměr 1 : 4) a pokusně byly dobré výsledky získány také při setí směsi klíčivého osiva máku a neklíčivého semene (v praxi předem upraženého semena máku) v poměru asi 1 : 10.

  Ošetřování během vegetace: několikeré plečkování, případné jednocení na 10-15 cm. Na malých plochách může být mák silně vyzobáván a poškozován ptactvem. Osvědčilo se také vláčení prutovými branami, které odpleveluje, ale zároveň také mírně prosvětlí porost (vyšší výsev, užší řádky – kolem 20 cm).

  Sklizeň: na malých plochách (připadají v úvahu pro přímý prodej s vyšší tržní cenou) lze ručně odlamováním makovic, jinak mechanizovaně kombajnem s úpravami (utěsnění všech částí, kudy se pohybuje semeno, snižení otáček ventilátoru na minimum). Důležité je dosušení semene, aby nehořklo a netuchlo. Žluknutí a znehodnocení semene je často způsobeno poškozením při sklizni. Výnos máku je asi 0,7 – 1,5 tuny/ha.

  Kombinace máku s jinou plodinou: v knize 100+1 se píše, že je možné kombinovat mák s mrkví. Jinak lidé někdy zkouší kombinace s česnekem, ale špatně se pak česnek sklízí. Česnek je také lepší s ničím nekombinovat. Nebo také někdou zkouší mák s hrachem, ale musí se sít na řídko. Nejideálnější je, mák s ničím nekombinovat, roste moc bujně a je vysoký.
  Pokud chcete estetickou záležitost, tak maku se lnem to bude velmi slušet :)

  Postřehy: je možné sít i mák koupený na jídlo. Měl by klíčit. Ovšem je lepší si to nejpr nanečisto zkusit. Mnoha lidem se osvědčuje sít do vyhnojené půdy, řádky 30 cm od sebe a mák v řádku 15 cm od sebe.

  Další z variant jak experimentovat hravě s mákem popisují uživatelky v komentářích:

  Dagmar: Mě roste všude, stačí na podzim nesebrat všechny makovice a nebo rozhodit po záhonech, kde se mu bude líbit, tam poroste. A hlavně ho na jaře nevyplít.

  Stanislava: Taky jsem rozhodila seminka vsude mozne i mezi bylinky a rostl hezky. A ptaci nechali na pokoji. Letos uz pujde na zahonek samostatne. Loni nebylo misto.

  Mák – pěstování, odrůdy, setí, hnojení, sklizeň, výnos

  03.06.2014

  Tento článek je z roku 1935.

  Lonňského roku vydalo ministerstvo zemědělství vyhlášku, kterou radí zemědělcům, aby nerozšiřovali osevní plochy obilnin a pokud se týká žita (rži) vybízí rolníky k setí menší výměry žita, a při tom doporučuje, aby tam, kde jsou dány přirozené podmínky, pěstovali řepku, mák, slunečnici, soju, len, na Slovensku a Podkarp. Rusi také kukuřici a mimo toho aby zvýšili výsev pícních rostlin.

  Poněvadž mnohý hospodář, který dosud máku nesel, bude chtíti zkusit seti tuto plodinu, pojednám o jeho pěstování.

  U máku rozeznáváme dva druhy a sice mák pukavý čili pršlák a mák nepukavý. U máku pršlavého v době zralosti otevírají se chlopně v makovici a semeno snadno vypadává. Stonek tohoto druhu máku je více rozvětvený a bývá na něm několik menších tobolek čili makovic. Semeno má barvy šedé.

  Mák nepukavý má v době zralosti makovice uzavřeny a semeno z nich nevypadává. Stonek bývá méně rozvětven. Semeno jest různě zbarveno, jsou odrůdy mající semeno stříbrošedé, modré i bílé. U nás pěstuje se hlavně mák nepukavý, modrý a stříbrošedý ve více odrůdách, z nichž nejznámější jsou: Původní mák moravský modrý Azur, pův. mák Zborovický modrosemenný, pův. mák Vyškovský, pův. mák Karlův růžokvětý, pův. mák Dregerův stříbrošedý, krajový mák světle šedý Dubský a jiné.

  Mák může se pěstovati za dvojím účelem, jednak ku docílení semene, jednak ku docílení opia. U nás pěstuje se kvůli semenu, jehož možno upotřebiti buď jako potraviny k přípravě pečiva anebo k výrobě oleje.

  Semeno máku obsahuje 40 – 50 % oleje, který jest vysychavý jako lněný olej. Upotřebí se hlavně v malířství. Vedle tuku obsahuje semeno máku asi 13% bílkovin a 6 – 8 % látek popelnatých, hlavně zásad. Pokrutiny (záboje) makové jsou výborným krmivem pro dobytek pro veliký obsah hrubých bílkovin a hrubého tuku.

  Mák se pěstuje jako jař a sice seje se v měsíci březnu aneb v první polovici dubna. Pozdní mrazy mu neškodí. Půdu vyžaduje hlubokou, hlinitou, hlinitopísčitou s dostatečným množstvím vápna. Mokrou půdu nesnese.

  V postupu osevním může následovati po každé plodině, která nechává pole bez plevele, zejména daří se dobře po okopaninách, k nimž bylo chlévským hnojem hnojeno, po jeteli, luskovinách a j. Po máku daří se dobře ozimá pšenice. Pro mák má býti půda na podzim hluboko zorána. Mák žádá půdu silně vyhnojenou a jest nutno chlévský hnůj již na podzim zaorati. Nebyla-li půda silně vyhnojena chlévským hnojem anebo kompostem, pak používá se strojených hnojiv, a to 2 q superfosfátu, 1.5 q siranu amonného a 1 q draselné soli po 1 ha. Před setím se pole jemně uválí. Setí provede se řádkovým strojem, vzdálenost řádků 30 – 40 cm, hloubka semene 0.5 až 1.0 cm. Výsev činí na 1 ha 4 – 8 kg. Někteří hospodáři míchají semeno makové před setím s jemným pískem. Po zasetí se pole mírně uvláčí a uválí.

  Během vzrůstu žádá mák mnoho práce. Jakmile počne vzcházeti, pleje se ručně, okopá se, anebo se proplečkuje a když utvoří 3 – 4 lístky, jednotí se v řádcích na vzdálenost 15 – 20 cm.

  Sklizeň máku se zvýši jestliže po jednocení pole siranem amonným anebo chilským ledkem v množství 1 – 1.5 q na ha pohnojíme.

  Někdy seje se mák také ve smíšené kultuře s krmnou mrkví anebo s řepou. Výhodné to není. Během vzrůstu trpívá někdy mák některými škůdci, z nichž zvláště zasluhuje zmínky krytorypec běloskvrnný, jehož larva vyžírá semena v makovici. Dále poškozuje mák mšice maková a bejlomorka maková. Z plísní škodí vřetenatka maková, která způsobuje zkřivení stonků.

  Sklizeň máku nepukavého nepůsobí obtíží. Když makovice zhnědnou a semeno v nich při zatřepání šustí, tak se stonky makové – při pěstování máku v malém – vytrhávají rukou i s kořenem anebo se žnou srpem; při pěstování ve větších rozměrech seče se mák žacím strojem, pak váže se do malých snopů a rovná se do kapliček, aby doschl. Suché makovice, když těchto jest menší množství, řežou se nožem a semeno sype se do nějakých nádob, na př. do necek, nebo do ošatek, na to se semeno makové na rozprostřených plachtách venku dosušuje. Při pěstování máku ve velkém mlátí se tento mlátícím strojem. Vyčištěné zrno od prachu od úlomků makovic ukládá se na sýpce do nízkých hromad a často se přehazuje, aby mák neztuchl.

  Výnos zrna po 1 ha obnáší 10 – 15 – 20 q. 1 hl zrna váží 56 – 62 kg.