Škůdce mákuNičitel máku. Jakmile se objevil květ na máku, ihned jsou v něm maličcí černí broučci. Tito broučci, jak se zdá, makovičkám neškodí. Mimo těchto jsou ve květě broučci šedí, jako vika velcí, s dlouhým rypáčkem, propichují makovice. Prosím o radu, jak tomuto hmyzu čeliti.

Krytorypec běloskvrnný (Ceutorrhynchus maculalba) škůdce máku. Přezimovavší brouci objevují se již během vývoje kultur ještě před květem a ožírají v této době povrchové pletivo stonků a řapíků listových, čímž povstávají podélné, zaschlé, tmavší jizvy. Tento způsob žíru není rostlinám nebezpečný, stačí brouku k plnému vývoji, hlavně k dozrání pohlavních orgánů, takže již na počátku květu jsou brouci schopni klásti vajíčka. Samička klade otvorem dovnitř bělavá vajíčka v neurčitém počtu. Na makovicích objevují se hnědo-černé skvrny nebo stroupky vytvořené vytékající šťávou rostlin, která na vzduchu zasychá a černá. Vylíhlé larvy vyžírají uvnitř makovic tvořící se přepážky a hlavně mladá semena. Když dospějí, opouští makovice a kuklí se v zemi. Ochrana proti tomuto škůdci jest velice obtížná a spočívá jedině v hubení brouků, nejlépe v době kladení, když jsou většinou na kvetoucí rostlině nebo ničením larev seřezáním velmi silně napadených makovic a spalováním. Při větších plochách zdá se tento mechanický způsob hubení téměř neproveditelný a závisí spíše od kalkulace práce. Při řídce setém máku na 40 – 50 cm, jest pchůzka kulturou bez větších škod pošlapáním a polámáním možná a dle zkušeností je při intensivním sbírání tento zákrok rentabilní, uvážíme-li, že zahubením mnoha tisíc brouků zavčas ještě před vykladením vajíček, snížíme nejen intensitu napadení letošní kultury, ale zároveň také možnost většího výskytu v příštím roce. Seřezávání makovic bylo by nutno provésti v době, kdy je předpoklad, že alespoň velká většina brouků je již vykladena. Tento termín řídí se různými okolnostmi, především počasím, setbou, polohou místa, ale dá se dobře odpozorovati a kontrolovati nařezáváním a prohlížením stavu dospělosti larev. Zkoušky, při nichž použito bylo některých přípravků jedovatých nebo kontaktních, obsahujících hlavně prášek na hmyz, prokázaly, že podobné zákroky jsou nevhodné, neúčinné a naopak škodlivé, poněvadž jsme pozorovali, že zvláště práškovitý přípravek na hmyz hubil včely, které s ním v poprášených květech přišly do styku. Hubení brouků nebo larev může býti jen tehdy plně úspěšné, je-li provedeno zároveň také u jiných majitelů napadených makových kultur, dle možnosti v co nejširším okolí. Z cizích zamořených pozemků mohou brouci přelétnouti na kultury nezamořené. Dobrou službu při hubení tohoto škůdce a mnohých jemu podobných prokazují pojízdné kurníky s drůbeží, která bývá vyvezena při každé obdělávce půdy na pole. Je možné, že kukel nebude si drůbež tolik všímati, poněvadž tyto jsou obaleny hlínou a podobají se hrudkám a ujdou tak pozornosti. Je nesporné, že škůdce, hlavně v půdě žijící, proti němuž jsou technické zákroky nemožné, hubila nejvíce hrabavá pernatá zvěř, hlavně koroptve, kterých jest stále ještě málo k udržování přírodní rovnováhy.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: