Škůdce mákuNičitel máku. Jakmile se objevil květ na máku, ihned jsou v něm maličcí černí broučci. Tito broučci, jak se zdá, makovičkám neškodí. Mimo těchto jsou ve květě broučci šedí, jako vika velcí, s dlouhým rypáčkem, propichují makovice. Prosím o radu, jak tomuto hmyzu čeliti.

Krytorypec běloskvrnný (Ceutorrhynchus maculalba) škůdce máku. Přezimovavší brouci objevují se již během vývoje kultur ještě před květem a ožírají v této době povrchové pletivo stonků a řapíků listových, čímž povstávají podélné, zaschlé, tmavší jizvy. Tento způsob žíru není rostlinám nebezpečný, stačí brouku k plnému vývoji, hlavně k dozrání pohlavních orgánů, takže již na počátku květu jsou brouci schopni klásti vajíčka. Samička klade otvorem dovnitř bělavá vajíčka v neurčitém počtu. Na makovicích objevují se hnědo-černé skvrny nebo stroupky vytvořené vytékající šťávou rostlin, která na vzduchu zasychá a černá. Vylíhlé larvy vyžírají uvnitř makovic tvořící se přepážky a hlavně mladá semena. Když dospějí, opouští makovice a kuklí se v zemi. Ochrana proti tomuto škůdci jest velice obtížná a spočívá jedině v hubení brouků, nejlépe v době kladení, když jsou většinou na kvetoucí rostlině nebo ničením larev seřezáním velmi silně napadených makovic a spalováním. Při větších plochách zdá se tento mechanický způsob hubení téměř neproveditelný a závisí spíše od kalkulace práce. Při řídce setém máku na 40 – 50 cm, jest pchůzka kulturou bez větších škod pošlapáním a polámáním možná a dle zkušeností je při intensivním sbírání tento zákrok rentabilní, uvážíme-li, že zahubením mnoha tisíc brouků zavčas ještě před vykladením vajíček, snížíme nejen intensitu napadení letošní kultury, ale zároveň také možnost většího výskytu v příštím roce. Seřezávání makovic bylo by nutno provésti v době, kdy je předpoklad, že alespoň velká většina brouků je již vykladena. Tento termín řídí se různými okolnostmi, především počasím, setbou, polohou místa, ale dá se dobře odpozorovati a kontrolovati nařezáváním a prohlížením stavu dospělosti larev. Zkoušky, při nichž použito bylo některých přípravků jedovatých nebo kontaktních, obsahujících hlavně prášek na hmyz, prokázaly, že podobné zákroky jsou nevhodné, neúčinné a naopak škodlivé, poněvadž jsme pozorovali, že zvláště práškovitý přípravek na hmyz hubil včely, které s ním v poprášených květech přišly do styku. Hubení brouků nebo larev může býti jen tehdy plně úspěšné, je-li provedeno zároveň také u jiných majitelů napadených makových kultur, dle možnosti v co nejširším okolí. Z cizích zamořených pozemků mohou brouci přelétnouti na kultury nezamořené. Dobrou službu při hubení tohoto škůdce a mnohých jemu podobných prokazují pojízdné kurníky s drůbeží, která bývá vyvezena při každé obdělávce půdy na pole. Je možné, že kukel nebude si drůbež tolik všímati, poněvadž tyto jsou obaleny hlínou a podobají se hrudkám a ujdou tak pozornosti. Je nesporné, že škůdce, hlavně v půdě žijící, proti němuž jsou technické zákroky nemožné, hubila nejvíce hrabavá pernatá zvěř, hlavně koroptve, kterých jest stále ještě málo k udržování přírodní rovnováhy.

Tagy:

Leave a ReplyDalší kategorie:
angrešt choroby angrešt pěstování angrešt recepty brambory pěstování choroby rybízu chov drůbeže chov kachen chov slepic chov včel hortenzie pěstování hrušeň jalovec maliny pěstování ostružiny pěstování pěstování jahod pěstování malin pěstování máku pěstování obilí recepty rybíz pěstování slepice nemoci včely rojení včely v dubnu závlaha zahrady švestka