Sázení angreštu a rybízuV zahrádkách nasazují se stromky a keře často tak hustě nebo nevhodně, že nemohou se tak ponechati a právě na podzim, když list opadne, jest vhodná doba, aby se závada přesazením odstranila. Nenechávejte tuto práci na jaro, protože angrešt a rybíz již pučí, jak počne sluníčko hřáti. Při jarním sázení mnoho keřů usychá nebo zakrní a třeba pak velké péče, aby se zachránily.

Keře angreštu a rybízu dají se při přesazení děliti. Z jednoho kusu může se nadělati několik. Při přesazení se všechny staré a slabé větve uříznou a dlouhé zkrátí. Také možno pro tyto keře upraviti a pohnojiti půdu, aby lépe rostly.

Rybíz a angrešt vyžadují dobrou, výživnou půdu, spíše těžší a hlinitou. Ve štěrkovité a suché půdě neprospívá. V suché půdě nejsou žádné přírustky, ovoce je malé, předčasně uzrává, list opadá a případně zhnědne. Vyhoďte přestárlé a maloplodé keře a nasaďte mladé, velkoplodé, z kterých budete míti radost.

Při výsadbě dělejte jámy 50-60 cm hluboké, do kterých se dá různých dřevních odpadků a hnoje, přikryje hlínou a ke kořenům se dá lepší půda. Komu keře nerostou, ten nechť odebéře horní půdu nad kořeny, dá tam krátkého uhnilého hnoje (může to býti trus slepičí, holubí neb králičí) a zasype to těžší hlinitou půdou. K jaru může se ještě močůvka na to nalíti. Kdo nemá hnoje ani hlíny, může pohnojiti síranem amonným, dusíkatým vápnem, též kostní moučkou.

Mnoho čtenářů nám píše, že jim keře hujně rostou, ale neplodí. Těmto sděluji, aby předně keře hodně prořezali a pak pohnojili struskou, asi 1-2 kg pod keř a přidali k tomu 1/4 kg soli draselné a hnojivo zakopali. Jiné dusíkaté hnojivo a močůvka se dáti nesmí. Kde je dostatek vápna v půdě, dá se místo strusky superfosfát.

Tagy: ,


Napište komentářDalší kategorie: