Řez rybízu a angreštuŘez keřového rybízu po výsadbě. U pravokořenných 1 – 2letých sazenic se napřed odstřihnou slabé výhony. Ponechané silné výhony se pak hluboko sestřihnou asi na polovinu. Pečlivým obděláváním půdy a vydatným hnojením se podpoří tvorba dalších silných výhonů z přízemních pupenů.

Řez keřového rybízu udržovacím průklestem. Dobře vyvinutý dospělý keř má mít průměrně 8 – 12 rozvětvených silných výhonů v dobré kondici. V době vegetačního klidu se vyřízne z keře každým rokem několik přestárlých větví (průměrně 3), které jsou nápadné zpravidla poléhavější polohou, tmavší borkou a ochabujícím plodným obrostem. Silné náhradní jednoleté výhony se nezkracují, protože na rozhraní jednoletého a dvouletého dřeva se vytváří největší množství květních pupenů. Slabé výhony z přízemních pupenů se včas odstraňují.

Řez keřového rybízu v ovocných stěnách. Je stejný jako u normálních volně rostoucích keřů pouze s tím rozdílem, že se při něm udržuje plochý tvar keře přístupný ze dvou stran a umožňující kultivaci půdy v jednosměrných uličkách.

Řez rybízu ve tvaru vějířovité palmety rýnským způsobem. Dobře vyvinuté pravokořenné sazenice upravené řezem na 3 – 4 stejnoměrně odkloněné zkrácené výhony se vyvazují k drátěnce se 3 – 4 dráty nataženými ve vzdálenostech po 50 cm nad sebou. Při pěstování jednotlivých ramen se zkracuje jednoletý obrost na 2 – 3 očka. Přestárlý plodný obrost se zmlazuje detailním řezem. Obrost z přízemních pupenů se ostraňuje v době vegetace. Přestárlá ramena se zmlazují hlubším řezem do starého dřeva a postupně se nahražují silnými náhradními výhony z přízemních pupenů.

Řez stromkového rybízu. Pro tento tvar na meruzalkovém kmínku jsou vhodné jen vzrůstnější a pomaleji stárnoucí odrůdy, jako jsou např. ‘Holandský červený’, ‘Vierlandenský’ a ‘Rondom’. Po výsadbě se ponechá v korunce pouze jeden vzpřímenější výhon, který se zkrátí na 5 – 6 dobře vyvinutých oček. Z nich se vypěstuje dvouletým výchovným řezem 5 – 6 stejnoměrně rozmístěných kosterních větví, které vytvoří dostatečně světlou korunku. Při udržovacím řezu se provádí průklest nadpočetných výhonů, popř. zkracování obrostu jako u rýnského způsobu. Podle stárnutí se zmlazují jednotlivé větve hlubším řezem nebo se nahrazují směrově vhodnými a silnými náhradními výhony.

Řez keřového angreštu. Pravokořenné sazenice se upravují podobně jako u rybízu. Udržovací řez značně ztěžuje trnitost angreštu. Proto se mají přebytečné odmladky a celé přestárlé větve vystříháavt včas na nepřehoustlých keřích a postupně nahrazovat zkrácenými silnými výhony ze základu keře. Během vegetace se odstřihávají konce letorostů napadené padlím.

Řez angreštu na nízkém vlastním kmínku (třebenický způsob). Je vhodný jen pro odrůdy, které příliš neodnožují. Vysazují se dvouleté sazenice s kmínkem vysokým asi 25 cm a asi s 5 rovnoměrně rozloženými rameny. Při udržovacím řezu se korunka průklestem zbavuje nadpočetných náhradních výhonů a přestárlých větví, které se nahrazují novými silnými výhony.

Řez keřového angreštu ve tvaru palmety na drátěnce. Vedení na drátěnce usnadňuje ošetřování a sklizeň. Vhodné jsou vzrůstnější a méně odnožující odrůdy. Způsob založení výsadby, výchovný i udržovací řez je obdobný jako u rýnské vějířovité palmety rybízu. Na drátěnce postačí odstup drátů 30 cm.

Řez stromkového angreštu. Tento tvar na meruzalkovém kmínku se často vysazuje v zahuštěných řadách se střídáním stromků nestejné výšky (50 cm a 100 cm), přičemž korunky jsou přivázány ke dvěma napjatým drátům. Výchovný řez po výsadbě je podobný jako u stromkového rybízu. V mladších korunkách vyrůstá každým rokem značné množství náhradních výhonů, které se musí redukovat letním nebo zimním průklestem, aby se dobře vyvíjel obrost na hlavních větvích. Velké plody se vypěstují jen každoročním udržovacím řezem, kterým se odstraňují celé přestárlé větve a nadpočetné náhradní výhony. Kromě toho je vhodné zkracovat jednoletý obrost průměrně o 1/4 – 1/3, čímž se zároveň odstraňuje dosti časté padlí.

Tagy: ,


Napište komentářDalší kategorie: