Řez malin, ostružin a malinoostružinŘez malin po výsadbě. Silné výhony sazenic se zkrátí na délku asi 30 cm, slabé výhony se zcela odstraní. Každým rokem vyrůstají z kořenových pupenů nové jednoleté výhony, které u většiny pěstovaných odrůd přinášejí sklizeň v následujícím roce. Dvouleté rozvětvené pruty koncem vegetace odumírají.

Udržovací řez malin. Dvouleté rozvětvené výhony se odstraňují po ukončení sklizně, aby nestínily o rok mladším výhonům. Přitom se odstřihnou také všechny slabé a nadpočetné jednoleté výhony. V řadě se ponechává při náležitém růstu 10 – 12 silných jednoletých prutů v úseku 1 bm. Ponechané jednoleté výhony se v době vegetačního klidu mírně zkrátí, aby více rozvětvily plodonosným obrostem.

Řez ostružin. Kulturní odrůdy ostružiníku se dělí na vzpřímené a plazivé. Vzpřímeně rostoucí odrůdy (např. ‘Wilsonův raný’), které mají větší praktický význam, se pěstují a ošetřují řezem jako maliník. Pro plazivé odrůdy (např. ‘Theodor Reimers’) se musí po obou stranách řady postavit drátěnka ze dvou drátů. Vybrané jednoleté pruty se pak v lichých letech vyvazují vlevo a v sudých vpravo, aby se jednoleté trnité pruty nepletly do dvouletých.

Řez tzv. malinoostružin. Kulturní odrůdy tzv. malinoostružiníku pocházejí z botanického druhu maliníku černého (Rubus nigra). Odnožují jen málo, a to v blízkosti místa vysazení. Vytvářejí dlouhé výhony s předčasným obrostem, který je třeba zkracovat již letním řezem. Z jednoho keře se ponechá 4 – 5 jednoletých výhonů, které se vyvazují k drátěnce se dvěma dráty vzdálenými od země a nad sebou po 60 – 70 cm do vějířovitého tvaru. Jinak je řez stejný jako u maliníku.

Tagy: ,


Napište komentářDalší kategorie: