Problém švestky domácíNásledující článek je z roku 1935.

Redakce časopisu “Rádce” nadhodila otázku, týkající se tvrzení některých ovocnářů, že naše švestkové stromy byly zdegenerovány podnožemi, jež zavinily seslabení odolnosti švestkových kultur vůči škůdcům, zejména vůči puklici švestkové. Podle těchto tvrzení by švestky nebyly tak zdegenerovány a puklice by neškodila v takové míře jako dosud, kdybychom švestky množili odkopky. SvÚj názor opírají tito pěstitelé ovocného stromoví o skutečnost, že puklice se objevuje i na jiných stromech, keřích a rostlinách a přece jim tolik neuškodila jako švestkám. Aby bylo známo, oč jde, přihlédněme nejprve k nejvíce používaným podnožím pro švestky a slívy. Kdysi se švestky u nás rozmnožovaly pouze odkopky, bez dalšího šlechtění. Ve snaze po návratu k původním našim znamenitým domácím švestkám volá se po tomto nejstarším způsobu množení švestek, zlepšeném tím, že by se odkopky řádně zaškolkovaly a zaštěpily roubem nebo očkem z vybraného, zdravého a zvlášť dobré ovoce dávajícího stromu. Ve větších ovocných školkách nedá se však s touto podnoží dobře pracovati, jednak pro naprostý nedostatek odkopků, jedna pro nestejnost tohoto školkařského materiálu.

Další podnoží, proti níž se stanoviska pěstitele není námitek, je švestkový semenáč. Švestkové semeno však těžce a nepravidelně klíčí, takže i těchto podnoží je nedostatek a jsou drahé. Stromky na jmenovaných podnožích pomalu rostou, mívají někdy pokřivený kmen a slabší korunku, na což kupující stromků ve školkách poukazují.

Kromě toho štěpí se švestky na podnož Prunus St. Julien a Prunus myrobalana. Této používají v poslední době školkařské závody nejvíce, a to nejen pod švestky a slívy, nýbrž i pod meruňky. Pro školkařské závody má Prunus myrobalana jako podnož pod uvedené peckovice nesporně velké výhody. Stromky na ní naštěpené totiž rychle a zdravě rostou, takže se dociluje poměrně brzy krásných, zdravých stromů, s rovnými, silnými kmeny.

Pěstitele-ovocnáře však nezajímá, jak se podnož chová v ovocné školce, nýbrž jaký vliv má na vysazený stromek v ovocném sadě. A tu jsou s některých stran námitky proti švestkám, štěpeným na Prunus myrobalana, do pozdní plodnosti stromků, odolnosti vůči klejotoku a náhlému odumírání (toto hlavně při meruňkách) a byly vysloveny i pochybnosti o jakosti plodů. Na druhé straně nechybí ani obhájců myrobalany, kteří poukazují na dobře prospívající sady švestkové, na ní štěpené.

Jsou zde tedy mnohdy protichůdné zkušenosti některých ovocnářů, a kromě toho mnoho teoretických dohadů. Proto musí o vhodnosti nebo nevhodnosti různých podnoží rozhodnouti nestranné pokusy v několika sadech, ve kterých by se vysadily švestky na odkopku, na švestkovém semenáči, na Prunus St. Julien a na Prunus myrobalana. Pozorovati je třeba zdravotní stav stromů, začátek plodnosti, pravidelnost sklizní, jakost ovoce, součet všech sklizní a tržby a dosažený věk u stejného počtu stromků, vysazených zároveň na témž stanovišti. Pokusy vyžádají si velkého finančního nákladu a dlouhé doby, ale u švestky domácí jde ještě i o jiné problémy, o nichž se zmiňuji níže.

Že by malou odolnost švestky vůči puklici švestkové zavinily podnože, nemohu potvrditi, vždyť švestky na odkopku jí trpěly stejně jako na jiných podnožích. Naopak lze pozorovati, že ryngle a jiné slívy, které bývají štěpeny na jiných podnožích než na odkopku, jsou méně poškozeny než švestka domácí. Vinu na malé odolnosti vůči puklici švestkové má tedy spíše odrůda švestka domácí, než podnož, použitá při množení. Ostatně ani tvrzení, že puklice jiným rostlinám tak neškodí, není úplně pravdivé, vždyť jsou známy případy v jižních Čechách (podle dr. Blattného), že puklice vyhubila i trnku (Prunus spinosa), divoce roustoucí keř, jejž lze snadno zničiti. Příčiny zkázy švestkových stromů popíši příště. Ing. Souček, Průhonice.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: