Plody angreštu jsou jako obaleny nějakou houbouPlody angreštu jsou jako obaleny nějakou houbou. Posílám Vám vzorky těchto plodů a prosím o jakou chorobu se jedná?

Vyřizuji každodenně i několik dotazů s přiloženými vzorky plodů angreštu, obalených hnědou houbou. Jest to americké padlí, které všechny plody zničí a když se stromek neb keř radikálně neočistí a všech napadených částí nezbaví, opakuje se to každým rokem a zachvátí všechny stromky i v okolí. Houba se rozšiřuje od května a napadá nejen plody, ale i mladé výhonky v podobě bílého prášku, který později zhnědne a ztvrdne, takže plody pukají. Houbu možno ničiti dvojím způsobem. V zimě se všechny zhnědlé části výhonků odříznou a spálí a keř se postříkne síro-vápennou jíchou. Tato se vyrábí dle návodu ve 12. čísle “Rádce”, roč. XXI. nebo koupí se hotový přípravek Sulikol neb Vegetán. Jen siro-vápenná jícha zničí padlí. Na jaře postřiknou se keře hned po odkvětu po prvé a stříká se pak každých 14 dní, aby každé rozmnožení padlí bylo znemožněno. Až jest keř padlím napaden, jest úplné zničení nemožné a pozůstává jen v ochraně nově narostlých výhonků.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: