Pilatka třešňová



Pilatka je vosička černě zbarvená, 4-5 mm dlouhá, 11 mm v rozpětí. Klade vajíčka od června až do října na listy. Larvy asi 1 cm veliké jsou podobné slimáčkům. Jsou špinavě zelené, povlečené úplně černým inkoustovým hlenem. Housenice skeletují listy s vrchní strany. Kromě na hrušních vyskytují se i na kdoulích, malinách, meruňkách, slívách, švestkách, nejčastěji však na třešních. Když larvy dorostou, zalézají do země, kde přezimují, z jara se zakuklují a v červnu líhne se vosička. Tento škůdce může způsobiti někdy holožír, při čemž spase nejen list, ale i plod. Listy napadené pilatkou zhnědnou.

Listy posypáváme proti tomuto škůdci vápenným prachem nebo dřevěným popelem. Nutno posypávati dvakrát asi po 1/2 hodině, neboť po prvním poprášení larvy vylezou ze slizovitého obalu a nezhynou, kdežto při druhém poprášení zničíme teprve housenice. Místo práškovitých hmot lze stříkati 1,5% tabákovým výtažkem nebo morbafínem. Též lze použiti arsenových přípravků. Na podzim půdu přerýváme a vyháníme na pozemky drůbež, aby larvy v půdě ukryté sebrala.

V době, kdy housenice zalézají do půdy, posypáváme půdu pod stromy jemně mletým kainitem. – Dr. Baudyš z knihy “Nejdůležitější choroby a škůdci ovocného stromoví”.


Napište komentář



Další kategorie: