Pěstování a roubování jiřinRoubování jiřin

Ze všech květin snad nejlehčeji se pěstuje jiřinka. Lze ji vypěstovat ze semene, která tím samým rokem vydá nádherné květy a často i nové druhy. Nejoblíbenější způsob jest množení hlízami a řízky čili odnoži. Byl jsem svědkem, jak ulomená větévka téměř půl metru vysoká, zapíchnutá jen do země se ujala. Málokdo však ví, že možno jiřinky též roubovat a že není ani zapotřebí té péče, jako při roubování růží neb stromků. Jiřinky možno roubovati na třikrát. Z jara, když jiřinkové sazenice zbavím všech loňských nahnilých a nalomených kořenů a takto pročištěné sazenice založím do písku, vybéřu z odřezaných kořeny s dlouhými krčky a uložím také do písku. Jakmile na sazenicích počnou narůstati výhonky, podle síly sazenice ponechám 1, 2 až 3 a ostatní jak dosáhnou délky 5 cm u hlízy, odříznu. Hledím vždy bráti výhonek, kde jsou dva těsně vedle sebe. Vyndám z písku kořeny, seříznu nejprve krček kořenu, pak roub a přiložím na sebe a ováži pevně lýkem. Roubence založím do připravené bedničky tak, aby celý obvaz byl zahrnutý pískem. Bedničku dám do stínu. Kdo má pařeniště, může založiti tam bez bedničky a když sesílí a není se obávati mrazu, vysazuji ven na připravený záhon. Lýko v zemi strouchniví, netřeba jej tedy povolovati. S počátku vršky trochu uvadnou, v 8 až 10 dnech však se zvedají a počínají růsti. Druhý způsob jest roubovati na výhonky přímo na sazenici. Postup je tentýž, jenže místo na kořen roubujeme na výhon. Děje se tak na jiřinky jednoduché neb poloplné, abychom zlepšili květ, neb dostali dva různé květy na jednom keři. Roubuje se, když výhonky dosáhly výše asi 10 cm, a to blízko u země. Roubovaný výhon se ve vzrůstu opozdí, ale kvete zase, když hlavní výhon již odkvétá.

Třetí způsob možno prováděti, když jiřiny již nasazují květ, ba i když již kvetou. Nelíbí-li se nám květ, možno vršky seříznouti blíže ke kmenu a naroubovat vršky z jiřin cennějších. A konečně se stane, že se nám náš miláček větrem či jinou nehodou v půli přelomí a zůstane nám jen ubohý pahýl. Tu tento rovně seříznu, z každé strany stvol naříznu do polovice dužniny, přiříznu výhonek, roub, z obou stran zasadím pevně dolů a ováži těsně lýkem. Pak dutý střed zalepím štěpařským voskem. Roub možno, je-li silnější, seříznouti na očko, ujme se také.

Prvé dva způsoby roubují se v dubnu, květnu, další možno prováděti v červnu až červenci, neboť jest zapotřebí 6 týdnů, aby roub dospěl do květu. Je-li suché jaro i léto, jest nutno roubované místo obaliti mechem a tento udržovati stále vlhký. Jak pozorujeme, že roub roste a sílí, tedy asi třetí týden, povolíme lýko, na roubovanec přivážeme slabší loučku a k této připevníme roub, který není dobře srostlý, aby se neulomil.

Jiřinkáři, zkuste – pěstování jiřin!

– Vsaďte na jeden záhon dvě sazenice stejného druhu jiřin. Půdu pro ně připravte stejně. Pro jednu sazenici přidejte před sázením do půdy malou hrstku draselné soli a hrstku superfosfátu. Hnojivo zadělejte do půdy na plochu 1 m. Druhou jiřinku zasaďte bez hnojení. Sledujte potom rozdíl ve vzrůstu těchto dvou jiřinek.

– Jiřinky pěstuji již 13 roků a mohu potvrditi, že úspěch záleží na složení hlíny, do které se jiřinka vsadí. Opatřete si hlínu ze starého kompostu, smíchejte ji se starou lesní hlínou a promíchejte vše pískem. To je ta pravá hlína pro jiřinky. I ty nejlacinější druhy se vyvinou veliké a krásné.

Chcete se chlubiti krásnými jiřinami?

Nuže! Pak saďte koncem května jen mladé rostlinky jiřin. Zde právě nejvíce chybuje mnoho zahrádkářů. Obyčejně lidé myslí, že čím větší hlíza, tím větší a krásnější bude i jiřinka. Ale praxe ukazuje pravý opak. Největší a nejlépe vybarvené květy dávají jiřiny jedno až dvou-leté. A pak postupně rok od roku květ stává se menším a barva jeho není už tak výrazná.

Rostliny sázejte do loni vyhnojené půdy, případně přidejte do půdy dobrého kompostu. Jiřiny mají rády slunce. Ve stínu rostou hodně do dřeva, jsou řídce olistněné a nikdy květ není tak náležitě plný. Rostliny sázejte na 80 cm, hlízy na 1 m od sebe. Po vyrašení ponechte rostlině jen jeden výhon a ostatní bez milosti odstraňte. Jakmile rostlina vytvoří květní poupata, ponechte vždy na každém výhonku to největší poupě a další, která se nalézají v úžlabí prvních dvou listů pod poupětem, vyštípněte.

Jakmile začnou jiřinky vykvétati, potřebují hodně vody k vytvoření květu. A tu jest nutno vydatně zalévati, zvlášť je-li v tu dobu sucho. Jen tak udržíte květy v jejich plné kráse. Chybí-li jim v době květu voda a fouká-li k tomu ještě suchý východní nebo jižní vítr, můžete sami pozorovati, jak květům mnohdy ještě nevykvetlým zasychají květní plátky a takový květ zůstane pak zakrnělý. Jiřinky zalévejte vždy jen konví a jen ke kořenům. Některé druhy jiřin nesnesou postřik hadicí a květy po takové zálivce rády vyblednou. V době květu nesmíte také zapomenout občas jiřinky přihnojit tekutým hnojivem. Vykvašený slepičinec se sazemi tu dělá pravé divy.


Napište komentářDalší kategorie: