Neprospěšnost křížení české husy s husou čínskou anebo kadeřavouČlánek z roku 1935.

Z jiných ras husí, které rovněž byly u nás ke křížení s českou husou používány, jest nutno ještě uvésti husu čínskou (labutí) a husu kadeřavou. Čínská husa, které bylo ovšem v menší míře u nás používáno ke křížení s českou husou (kříženci byli málo plodní) nežli všech ras předchozích, zaváděna byla hlavně v severozápadních Čechách. Ke křížení lákala hlavně pro význačnou elastičnost a jemnost svého peří a známou svou otužilost (vedle husy sibiřské jest nejotužilejší rasou husí vůbec). Jelikož však jde o husu i geneticky velmi vzdálenou naší huse české (vznikla zdomácněním divoké husy čínské), zvrhlo se záhy toto křížení ve velmi pestou směsici nejen různých exteriérových, ale i produkčně málo vyhovujících typů. Ze stejného důvodu, jako předchozí křížení, prováděno bylo i křížení české husy s husou kadeřavou, jejíž význačná jakost krycího peří (široký prapor, složený z velmi pružných paprsků, jemný a zahnutý osten) sváděla mnohé chovatele k vypěstění i u husy české. Avšak poměrně malá váha a pozvolné dospívání zvířat, při poměrně veliké spotřebě krmiva (spotřebuje se ho příliš mnoho pro tvorbu peří) způsobily, že toto křížení prováděno bylo u nás většinou jen ojediněle a záhy bylo od něho upuštěno. Pokud pak jest kadeřavá husa ještě u nás chována, provozován jest její čistokrevný chov více pro ozdobu, nežli pro užitek. Zásadně se nedoporučuje křížení české husy se žádnou odrůdou. Ing. J. Hlouška

Tagy:

Leave a ReplyDalší kategorie:
angrešt choroby angrešt pěstování angrešt recepty brambory pěstování choroby rybízu chov drůbeže chov kachen chov slepic chov včel hortenzie pěstování hrušeň jalovec maliny pěstování ostružiny pěstování pěstování jahod pěstování malin pěstování máku pěstování obilí recepty rybíz pěstování slepice nemoci včely rojení včely v dubnu závlaha zahrady švestka