Nejvyšší nosnost slepicČlánek je z roku 1935.

Snese-li mi mladá slepička za prvních 12 dní 10 vajíček, bývá moje radost spojena s obavou, že mi taková výborná nosnice uhyne, aniž uhradí krmné dávky vynaložené na dobu do její dospělosti. Specialisoval jsem se na nejlepší nosnice a při tom volil jsem k chovu jen slepice, které nesly veliká vejce. Nasazoval jsem po léta vejce od čistokrevných druhů i různých kříženců 68 – 75 g těžká. Z těchto velkých vajec vylíhlo se vždy asi polovice slepiček, polovice kohoutků, takže domněnka, že z velkých vajec líhnou se jen kohoutci, nebude správnou.

Mladé slepičky nesly již první vejce 58 – 60 g těžká, v březnu pak dosáhla jejich vejce váhy až 70 g.
Zdánlivě slibné výsledky neměly dlouhého trvání a brzy nestačil jsem pojídati nepodařené produkty svého šlechtitelského umění. Konečný výsledek mých prvních pokusů bych označil za žalostný.

U slepic, které nesly veliká vejce, nastal často výhřez kloaky, u nejlepších nosnic, byť i nesly jen 54 g těžká vejce, dostavovala se porucha vejcovodu, takže žloutka bez skořápky hromadila se v dutině břišní.
Přesto zůstala mi vždy po dvě léta v chovu některá vynikající nosnice, od níž jsem dále nasazoval, a takový trvalý výběr přinesl již výsledky lepší.

U leghornek a islandek udává se v inzerátech nosnost 250 vajec ročně i více. Koupil jsem si několik takových násad, ale průměr nosnosti pohyboval se kolem 180 vajec ročně. Když z 30 slepic snese jedna 250 vajec, to ještě neopravňuje k podobné inzerci. Prodávající si podle všeho myslí, když to nesnesou slepice, tak to snese papír. Kde kdo uvádí nejvyšší možnou i nemožnou nosnost, ale nikdo se nezmíní, že obyčejně slepice, která snese 200 až 220 vajec, má vejce jen 50 – 55 g těžká. Tak malá vejce jsou na trhu těžko prodejná.

Dnes je jisto, že primát v nosnosti dobyly leghornky a islandky. Jest třeba upozorniti, že mezi islandkami jsou kmeny málo kvokavé, jiné zase vyznačující se velikou kvokavostí, takže se v létě někdy celé hejno rozkvoká a ustává v nešení. Pak nezbývá nic jiného, než zabraňovati kvokavosti. Kdo si chce tuto práci aspoň částečně ušetřiti, chová z polovice leghornky, z polovice islandky, aby měl též dostatek masitých kuřat.

Uvedu ještě, jak ubližujeme slepicím, čítáme-li pouze vajíčka. Jedna nosnice snesla mi za rok 180 vajec o váze 10.150 g. Nejmenší vejce vážilo 46 g, nejtěžší 61 g. Druhá nosnice snesla jen 136 vajec, celkem 9.330 g, nejmenší 59 g, nejtěžší 76 g. V snůšce je značný rozdíl, 44 vajec, ve váze poměrně malý, 820 g a jedná se vlastně pouze o 13 vajec, jimiž se druhá nosnice stává s první úplně rovnocennou.

Vypěstovati si kmen o stejnoměrné vyšší nosnosti s velkými vejci není tak snadné a vyžaduje až i 6 roků a přísnou kontrolu. Miloš Novák.

Usmrcujte zvířata tak, aby o tom nevěděla, neb i zvíře má cit!

Zprávy ze světa:

[wp_rss_multi_importer category=”3″]

Tagy: ,


Napište komentářDalší kategorie: