Mrtvá kuřata ve vejcích – umělá líheň – kvočnaProč jsou kuřata ve vejcích mrtvá?

Co mrzutosti ba i nadávek zde bývá, shledá-li chovatel, že po vylíhnutí zůstalo mu značné procento kuřátek nevylíhnutých, ač ta jsou plně vyvinutá, ale mrtvá. Stane se nám toto pod kvočnou tam, kde tato nachází se v místnosti příliš suché, někdy zase tím, že slepice z vajec málo sletovala, že seděla jako přikovaná jak říkají naše hospodyňky. Stane-li se nám však případ tento v líhni, musíme hubovati sami na sebe, neboť bylo naší vinou, že jsme líheň neopatřili dostatečnou vlhkostí, což zejména za suché povětrnosti zanedbati nesmíme. V uvedených případech následek nevylíhnutí je nedostatek vlhkosti, následkem čehož obalová blána se přilepí na kuře a zaviňuje pak nedostatek pohybu. V horším bývá toho následek ztvrdnutí skořápky do té míry, že buď odolá proklování anebo zaviní nedostatek kyslíku, čehož přirozený následek v obou případech jest uhynutí kuřete, neb jiného mláděte, dle toho o čí vejce se jedná.

Bychom ztrátám takto vzniklým předešli, staráme se o dostačující vlhkost. Tu napomáháme si kropením, vzduchováním, což zejména ku konci doby líhnutí nesmíme opomenouti. Proto jest důležité dobu nasazení tak i líhnutí míti v náležité patrnosti a pak nemůže se nám státi, by kuřátka se nám nevylíhla, dbali-li jsme o dostatečnou vlhkost a vzduchování.

Umělá kvočna zvonová.

Kuřátka vylíhnutá v umělé líhni často dají mnoho starosti a zlosti jak je řádně odchovati; obyčejně zastydnou a je po radosti. Zacházejí pak najednou nebo jedno po druhém. Tomu možno zabrániti pouze účelně seřízenou a dobře prosperující kvočnou. Těchto umělých typů je velmi mnoho. Z mé vlastní dlouholeté pěstitelské zkušenosti doporučuji při odchovu hejna do 50 až 100 kusů kuřat kvočnu zvonovou. Sestává z drátěného válce asi 40 cm vysokého, který stojí na zemi, do něhož zasouvá se horem petrolejová lampa. K válci jest připevněn plechový kotouč 1 m v průměru, který se na kraji schyluje niže a jest tam podepřen na 3 plechových nožkách. Na tomto zevním okraji kotouče jsou kroužky, které drží látkovou oponu, která splývá až na podlahu místnosti. Vnitřní okraj kotouče v šíři drátěného válce jest vyříznut. Na tuto část, vlastně na kotouč, položíme ještě jiný trochu menší kotouč téhož tvaru, ale i v prostřed plný a kvočna je hotová, poněvadž se to podobá zvonu, říkáme jí zvonová.

Do lampy koupíme si u obchodníka s drůbežnickými potřebami holandský hořák, který je uplně bez jakéhokoliv cylindru, spaluje všechny plyny a nekouří. Od lampy, která má široký knot, zahřejí se oba jí kryjící kotouče a sálají teplo nejen dolů, ale i na všechny strany. Kvočna postaví se do malé místnosti s podlahovou plochou asi 4 m, která má ve stěnách velká okna a ve stropě ventilaci. Plechové kryty s válcem drátěným zhotoví levně každý místní klempíř, látku kolem připevníte si sami třeba z pytloviny, hořák objednejte a máte kvočnu zaručenou.

Tagy: ,


Napište komentářDalší kategorie: