Mák – pěstování, odrůdy, setí, hnojení, sklizeň, výnosTento článek je z roku 1935.

Lonňského roku vydalo ministerstvo zemědělství vyhlášku, kterou radí zemědělcům, aby nerozšiřovali osevní plochy obilnin a pokud se týká žita (rži) vybízí rolníky k setí menší výměry žita, a při tom doporučuje, aby tam, kde jsou dány přirozené podmínky, pěstovali řepku, mák, slunečnici, soju, len, na Slovensku a Podkarp. Rusi také kukuřici a mimo toho aby zvýšili výsev pícních rostlin.

Poněvadž mnohý hospodář, který dosud máku nesel, bude chtíti zkusit seti tuto plodinu, pojednám o jeho pěstování.

U máku rozeznáváme dva druhy a sice mák pukavý čili pršlák a mák nepukavý. U máku pršlavého v době zralosti otevírají se chlopně v makovici a semeno snadno vypadává. Stonek tohoto druhu máku je více rozvětvený a bývá na něm několik menších tobolek čili makovic. Semeno má barvy šedé.

Mák nepukavý má v době zralosti makovice uzavřeny a semeno z nich nevypadává. Stonek bývá méně rozvětven. Semeno jest různě zbarveno, jsou odrůdy mající semeno stříbrošedé, modré i bílé. U nás pěstuje se hlavně mák nepukavý, modrý a stříbrošedý ve více odrůdách, z nichž nejznámější jsou: Původní mák moravský modrý Azur, pův. mák Zborovický modrosemenný, pův. mák Vyškovský, pův. mák Karlův růžokvětý, pův. mák Dregerův stříbrošedý, krajový mák světle šedý Dubský a jiné.

Mák může se pěstovati za dvojím účelem, jednak ku docílení semene, jednak ku docílení opia. U nás pěstuje se kvůli semenu, jehož možno upotřebiti buď jako potraviny k přípravě pečiva anebo k výrobě oleje.

Semeno máku obsahuje 40 – 50 % oleje, který jest vysychavý jako lněný olej. Upotřebí se hlavně v malířství. Vedle tuku obsahuje semeno máku asi 13% bílkovin a 6 – 8 % látek popelnatých, hlavně zásad. Pokrutiny (záboje) makové jsou výborným krmivem pro dobytek pro veliký obsah hrubých bílkovin a hrubého tuku.

Mák se pěstuje jako jař a sice seje se v měsíci březnu aneb v první polovici dubna. Pozdní mrazy mu neškodí. Půdu vyžaduje hlubokou, hlinitou, hlinitopísčitou s dostatečným množstvím vápna. Mokrou půdu nesnese.

V postupu osevním může následovati po každé plodině, která nechává pole bez plevele, zejména daří se dobře po okopaninách, k nimž bylo chlévským hnojem hnojeno, po jeteli, luskovinách a j. Po máku daří se dobře ozimá pšenice. Pro mák má býti půda na podzim hluboko zorána. Mák žádá půdu silně vyhnojenou a jest nutno chlévský hnůj již na podzim zaorati. Nebyla-li půda silně vyhnojena chlévským hnojem anebo kompostem, pak používá se strojených hnojiv, a to 2 q superfosfátu, 1.5 q siranu amonného a 1 q draselné soli po 1 ha. Před setím se pole jemně uválí. Setí provede se řádkovým strojem, vzdálenost řádků 30 – 40 cm, hloubka semene 0.5 až 1.0 cm. Výsev činí na 1 ha 4 – 8 kg. Někteří hospodáři míchají semeno makové před setím s jemným pískem. Po zasetí se pole mírně uvláčí a uválí.

Během vzrůstu žádá mák mnoho práce. Jakmile počne vzcházeti, pleje se ručně, okopá se, anebo se proplečkuje a když utvoří 3 – 4 lístky, jednotí se v řádcích na vzdálenost 15 – 20 cm.

Sklizeň máku se zvýši jestliže po jednocení pole siranem amonným anebo chilským ledkem v množství 1 – 1.5 q na ha pohnojíme.

Někdy seje se mák také ve smíšené kultuře s krmnou mrkví anebo s řepou. Výhodné to není. Během vzrůstu trpívá někdy mák některými škůdci, z nichž zvláště zasluhuje zmínky krytorypec běloskvrnný, jehož larva vyžírá semena v makovici. Dále poškozuje mák mšice maková a bejlomorka maková. Z plísní škodí vřetenatka maková, která způsobuje zkřivení stonků.

Sklizeň máku nepukavého nepůsobí obtíží. Když makovice zhnědnou a semeno v nich při zatřepání šustí, tak se stonky makové – při pěstování máku v malém – vytrhávají rukou i s kořenem anebo se žnou srpem; při pěstování ve větších rozměrech seče se mák žacím strojem, pak váže se do malých snopů a rovná se do kapliček, aby doschl. Suché makovice, když těchto jest menší množství, řežou se nožem a semeno sype se do nějakých nádob, na př. do necek, nebo do ošatek, na to se semeno makové na rozprostřených plachtách venku dosušuje. Při pěstování máku ve velkém mlátí se tento mlátícím strojem. Vyčištěné zrno od prachu od úlomků makovic ukládá se na sýpce do nízkých hromad a často se přehazuje, aby mák neztuchl.

Výnos zrna po 1 ha obnáší 10 – 15 – 20 q. 1 hl zrna váží 56 – 62 kg.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: