K sázení bramborůČlánek z roku 1935.

Brambor zachránil naše země od hladu. Brambory jsou pokrmem chudých a jich drahota znamená hlad. Příroda však pravidelně dává dostatečnou úrodu, důmysl lidský, spojen s ní, dovede nahromaditi zásob pro lidské pokolení. Jen bohužel, že ten důmysl nedovedl dnes zameziti tomu, aby na jedné straně nebyla bída z nadbytku a na druhé z nedostatku. Letošní jaro však nám nese zvěst, že dobrá vůle zde je – že je zde i pochopení jednoho pro druhého, byť ne v tak ideálním stavu, jak bychom si to přáli. A za to pochopení chceme my zemědělci býti vděčni – chceme i my přinésti svou prací a zajistiti novou snahou a zájmem dostatečnou úrodu i tehdy, když vegetační činitelé zklamou.

Brambor není zvlášť náročnou plodinou. Miluje mírně kyselou půdu, proto čerstvé vápnění mu škodí. Půdu pod brambory je nejvýhodnější upraviti již na podzim. Jarní orba není ani pro brambory výhodná. Je-li hnůj vyvezen časně k podzimu na strniště předplodiny a mělce zaorán, pak pozdě na podzim hluboko pozemek zorán, je to nejlepší, co pro úrodu brambor můžeme učinit. Jarní hnojení už není tak výhodné, nejen že hnůj se náležitě nevyužije, zvláště tehdy, není-li uležen a za druhé ztěžuje velmi práci při hrubkování. Proto je lépe při jarním sázení saditi za pluhem. Hnojení umělými hnojivy je velmi rentabilní, i když je dostatečně hnojeno chlévským hnojem. Zvláště draslo bramborům prospívá a zvyšuje škrobnatost. Kyselina fosforečná urychluje zrání a činí brambor otužilým proti infekci. Brambory je výhodnější sázeti celé než krájené zvláště střední velikosti. Sázíme-li krájené brambory, sázejme je očky dolů. Můžeme si konečně v té věci učiniti pokus, ale sázíme-li do řádku, je to rozhodně výhodnější. Tedy věnujme bramborům tu největší péči, ony nám naši snahu dobře zaplatí.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: