Jaro – zesilování včelstevV květu ovocných stromů přicházejí včelstva do plného rozvoje. Plodování včelstev a kladení dosahuje vrcholu. Matka klade denně často hodně přes 2000 vajíček. K plodování je včelstvo podníceno v lesnatých krajích i snůškou z kvetoucích borůvek nebo brusinek.

Silná včelstva kypí životem, hýří silou. Je nebezpečí, že se vyrojí před snůškou zvláště v krajích s pozdní snůškou. Rojením by se rozdrobila síla včelstva. Z odrojených včelstev není veliký užitek.

Na včelíně o více včelstvech budou však i včelstva, která se opožďují v rozvoji, nepřišla by do snůšky v žádoucí síle, nedala by rovněž užitek. Bylo by škoda nepomoci nyní slabšímu, zdravému včelstvu s dobrou matkou, když se má jinak čile k životu, když překonalo všechny nástrahy zimy a předjaří.

Proto pomáháme slabším včelstvům na účet překotně se rozvíjejících včelstev silných. Před leták slabého včelstva dáme široké prkno (náběh), jako když usazujeme česnem roj. V silném včelstvu vyhledáme nejdříve plást s matkou. Zajistíme ji na plástu poklopkou a vrátíme plást do úlu. Poklopka zamezí matce přejít na jiný plást. Pak vezmeme z úlu dva až tři plodové plásty i se včelami, které na nich jsou. Včely s plástů ometeme na vnější kraj připraveného náběhu u česna úlu slabého včelstva. Létavky se vrátí s náběhu do mateřského úlu, mladušky, které dosud nelétaly, táhnou česnem do úlu. Posílení včelstva mladuškami umožní matce zaklást větší plodové plochy, urychlí rozvoj včelstva. Ometené plodové plásty vrátíme zpět do včelstva, odkud jsme je vyjmuli na původní místo. Matku vypustíme.

Slabé včelstvo můžeme také posílit plodem. Ze silného včelstva vezmeme obdobným způsobem jako při zesilování včelami plást se zavíčkovaným, možno-li už s líhnoucím se (“zralým”) plodem. Včely s něho ometeme zpět do úlu. Plást přidáme slabšímu včelstvu k jeho vlastním plodovým plástům, stačí-li jej dobře obsednout. V několika málo dnech se vylíhnou z přidaného plástu včely, včelstvo o ně zesílí, matka plást znovu zaklade.

Často použijeme obou způsobů najednou. Včelstvo posílíme i mladuškami i plodem. Bývá to nejvýhodnější.

O použití popsaných způsobů zesilování včelstev rozhoduje jarní rozvoj a pak hlavně období hlavní snůšky. Bylo by bez významu použít je v oblastech s velmi časnou snůškou, po které již není žádná jiná snůška. Uplatní se velmi dobře v krajích s pozdní snůškou. Neužijeme jich hned první rok včelaření, nýbrž až později. Nemáme zatím tolik včelstev a pak musíme napřed nabýt zkušeností, jak hodnotit sílu včelstva za různých okolností s ohledem na snůškové podmínky.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: