Jak pěstovat malinyMaliny pěstují se ponejvíce v řadách a tu musíme zachovávati asi tento postup: Nejprve půdu důkladně pohnojíme a hluboko (asi do 60 cm) převrstvíme, načež v říjnu nebo brzo na jaře sázíme zakořeněné sazečky v řadách 1.5-2 m od sebe vzdálených. Vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi má býti 50-70 cm. Po vysázení sazeček tyto krátce seřízeneme, abychom docílili většího množství nových odnožů. Příštím jarem zřídíme z latí nebo ještě lépe z drátu plůtek asi 1 m vysoký, na nějž se dobře vyvinuté výhonky přiváží, zakrátí se na příslušnou výšku a ostatní zaschlé neb zakrnělé se odstraní. Po odkvětu trsů, když se počnou vyvinovati plody, je dobře, postaráme-li se o řádnou zálivku močůvkou, kterou zředíme vodou. Ovoce se velmi pěkně vyvine.

Plody odrůd jednou v roce plodících dozrávají v červenci a po skončené sklizni můžeme očesané výhonky u země seřezati, poněvadž jejich poslání je skončeno a ony odumírají. Pro příští rok necháváme vyvinouti jen asi 5 až 8 nových, silných, náhradních výhonků, které se opět přiváží na dráty. Jsou tedy keře malinové vlastně stále ve stavu zmlazeném.

Pěstování malin podle tohoto způsobu má onu přednost, že jednak ovoce jest vystaveno více světlu a teplu, čímž plody jsou aromatičtější, cukernatější, větší a snadno přístupné.

Hlavní váhu nutno klásti na důkladné hnojení setlelou chlévskou mrvou, která se na podzim rozhází kol keřů a zaryje. Při racionelním pěstování a obsluze má dáti 1 keř každoročně alespoň litr plodů. Počítáme-li na keř 1 m2 prostoru, tu jeden ha poskytl by nám sklizeň 10.000 litrů. Při průměrné ceně ve velkém Kč 1.60 za litr docílili bychom z 1 ha 16.000 Kč hrubého výnosu. Výrobní náklady (česání ovoce, založení plantáže, hnojení, ošetřování), tvoří jednu třetinu z hrubého výnosu, takže čistý výnos z 1 ha by činil cca 10.656 Kč.

Nejvhodnější odrůdy k pěstování ve velkém jsou: Hornet, Goliáš a Marlboro. Rozhodneme-li se pro založení malinové plantáže, musíme míti nejprve na mysli rentabilitu našeho podnikání, a tu přichází v úvahu hlavně blízkost odbytiště, kde bychom vypěstované produkty mohli rychle a výhodně zpeněžiti. Z toho důvodu zakládáme maliniště v prvé řadě v blízkosti většího města, kde se ovoce dobře prodá ku přímému konsumu a do cukráren, nebo máme-li v místě továrnu na zpracování ovoce.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: