Angrešt ve tvaru špalíruHlavním tvarem angreštu je, jak známo, keř a vedle něho vysokokmnen. Méně as bude známo, že se může toto oblíbené ovoce s velkým úspěchem pěstovati také na špalíru.

Angreštové špalíry tvoříce živý plot jsou nepropustnější než jiné moderní samorostlé ploty a poskytují majiteli každého roku hezky velké výtěžky, nechť jsou v domácí zahradě, zelnici neb ovocné zahradě.

Několik sloupků a více metrů drátu dostačí, abychom si bez velkých nákladů zřídili pěti neb vícedrátový špalír se středním výhonem a pobočními větvemi, seřízneme-li jednoletý, jednoprutý angrešt 40 cm od země na pět oček. Z pěti se utvořivších výhonků utvořme střední výhon a vodící větve pro dvě patra (obr. č. 1).

Obr. 1. Vypěstování mladého angreštu ve tvar špalíkový.

Obr. 1. Vypěstování mladého angreštu ve tvar špalíkový.

Pozdějším zkrácením středního výhonu můžeme pak vybudovati snadno dle libosti další patra.

Jednoroční výhony seřízneme zde, jako u keře každého roku o jednu třetinu jejich délky a odstraňujeme hustě stojící větve. Jak se samo sebou rozumí, můžeme si také ze stávajících keřů připraviti špalír, přivážeme-li výhony pečlivě na obě strany drátu. Staré samorostlé špalíry vyjímají se jako angreštové ploty; mohou se však každého roku postřihem seřezávati a přinášejí přece hojné výtěžky.

Obr. 2. Maliníkový špalír na pahrbcích pro vlhké půdy.

Obr. 2. Maliníkový špalír na pahrbcích pro vlhké půdy.

Špalíry angreštové zejména oblíbeny jsou v Porýní a přinášejí majitelům svým velmi pěkný zisk. U nás pěstován byl angrešt ve tvaru špalíru dosud skoro jen v panských zahradách k docílení zvlášť pěkného ovoce.

Na vlhkých a slatinných půdách neměl by se angrešt pěstovati, poněvadž ovoce jeho nabývá špatné chuti. Chtěli-li bychom míti přec takový špalír, nasypme na rovnou půdu dobrou s vápnem a superfosfátem promísenou zem ve tvaru pahrbku, do něhož pak se angrešt zasadí. Totéž platí o maliníku (viz obr. č. 3.), který se také ve tvaru špalíru pěstuje.

Obr. 3. Angreštové keře ve tvaru špalíru.

Obr. 3. Angreštové keře ve tvaru špalíru.

Tagy:


Napište komentářDalší kategorie: